Veelgestelde vragen

De vestiging van de tankopslagterminal op de Hartelstrook, aan de rand van het industriegebied. Wij kunnen ons voorstellen dat dat vragen oproept. Gaat de omgeving er iets van merken? Is dat wel veilig? Wat betekent dit voor de werkgelegenheid? Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar hartel@hesinternational.eu

HES International B.V. in Rotterdam is een particuliere houdstermaatschappij van vooraanstaande onafhankelijke dienstverleners in havens door heel Europa. HES International B.V. heeft twee belangrijke pijlers: droge en natte bulk. HES International B.V. heeft veel ervaring in de natte bulk sector en is eigenaar van meerdere natte bulk terminals waaronder Botlek Tank Terminal in Rotterdam en HES Wilhemshaven in Duitsland.

Het bestemmingsplan van de Hartelstrook biedt ruimte voor de ontwikkeling van een terminal voor bulk. Binnen HES International B.V. is behoefte aan meer ontwikkeling op het gebied van natte bulk. De locatie op de Hartelstrook leent zich hier uitstekend voor. Het terrein heeft een perfecte nautische ontsluiting. Door de directe verbinding met open zee kan er een zeer snelle afhandeling van de logistieke activiteiten plaatsvinden.

De vestiging van HES International B.V. op de Hartelstrook is in lijn met de visie van het Havenbedrijf Rotterdam om de beschikbare ruimte binnen het bestaande havengebied zo goed mogelijk te benutten.

Op de terminal komen tanks met een totale capaciteit van circa 1,3 miljoen m3. Het tankvolume varieert van 5.000 tot 50.000 m3. Er komt een kade voor drie grote of vijf kleinere schepen. Daarnaast komen er in de Hudsonhaven negen aanlegplaatsen voor binnenvaartschepen. Aan- en afvoer van de producten zal alleen per schip gebeuren. Er zal dus geen vracht- of spoorvervoer worden ingezet.  

Op de terminal worden zogenoemde 'clean petroleum producten' behandeld voor derden zoals diesel, gasolie, benzine, benzinecomponenten en kerosine, alsmede diverse biobrandstoffen, bijvoorbeeld ethanol.

Ook is er de mogelijkheid voor het mengen van geraffineerde producten, toevoegen van additieven en homogeniseren van tanks.

De precieze ingebruikname is nog afhankelijk van verschillende factoren zoals het bouwproces, maar men streeft ernaar in het vierde kwartaal van 2019 de terminal in gebruik te kunnen nemen.

Gedurende de bouw zal er veel werkgelegenheid zijn voor derden en leveranciers. De verwachting is dat er meer dan 200 personen worden ingezet. Na ingebruikname zal de terminal 24/7 operationeel zijn. Dit zal vermoedelijk ongeveer 70 tot 120 banen opleveren. Ook zal deze terminal een positieve bijdrage leveren aan de indirecte werkgelegenheid.

Op de terminal worden zogenoemde 'clean petroleum producten' behandeld voor derden zoals diesel, gasolie, benzine, benzinecomponenten en kerosine, alsmede diverse biobrandstoffen, bijvoorbeeld ethanol.

Er is voor deze terminal op de Hartelstrook een uitgebreide m.e.r. procedure (Milieu Effect Rapportage) opgestart. HES International B.V. hecht veel waarde aan goed onderzoek en heeft daarom op eigen initiatief gekozen voor een uitgebreide procedure. Tijdens deze procedure zal onder andere onderzoek worden gedaan naar:

  • Mogelijkheden om de emissie van vluchtige stoffen naar de omgeving verregaand te reduceren door verbetering van de tankconfiguratie en de damp- en geurverwerking.
  • Het gebruik van restwarmte van naastgelegen bedrijven.
  • Toepassing van walstroom om de emissies van de schepen te beperken.

Aansluitend zullen de vergunningsprocedures worden gestart voor natuur, omgeving en bouw.

De terminal voldoet aan de nieuwste richtlijnen die er zijn en maakt tenminste gebruik van de Best Beschikbare technieken. Omdat er brandbare stoffen worden opgeslagen valt de terminal ook onder het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO). Dit houd in dat er strengere regelgeving is met betrekking tot brandbescherming en bestrijding.

De activiteiten passen (ruim) binnen de vastgestelde veiligheidscontour. Door maatregelen voldoet de terminal aan de strengste eisen ten aanzien van de externe veiligheid. De veiligheid van de dichtsbijgelegen bebouwing of het strand komt niet in gevaar door activiteiten die worden uitgevoerd op de terminal.

 

Op de Hartelstrook is door het Havenbedrijf Rotterdam geluidsruimte gereserveerd. Deze ruimte is passend binnen de geluidscontour van de haven. De geluidsproductie van de HES Hartel Tank Terminal wordt met name veroorzaakt door schepen van derden en de eigen apparatuur op de terminal die geplaatst worden binnen de hoge tankwallen. Door maatregelen op de terminal blijft de geluidproductie van de terminal ruim binnen de daartoe vastgesteld normen. 

HES International B.V gaat graag in gesprek met de omgeving. Zo is er een presentatie geweest bij de vertegenwoordigers van de gemeente Westvoorne, en ook bij het Platform Hinder en Veiligheid. Op 7 november 2016 is er, samen met het Havenbedrijf Rotterdam, een bewonersavond georganiseerd. De presentatie kunt u hier terugvinden.

Op 9 maart 2017 is er een tweede bijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst zijn de gestelde vragen vanuit de eerste bijeenkomst beantwoord en is de huidige stand van zaken besproken. 

Daarnaast kan via deze website veel informatie worden verkregen en mocht uw vraag toch nog niet beantwoord zijn, contact worden opgenomen.