Start bouw

Vanaf het eerste kwartaal van 2018 is het Havenbedrijf Rotterdam gestart met de bouw van de kade. Naast een diepzeekademuur met een lengte van 1200 meter en een aansluiting van de nieuwe kade op de bestaande kade, wordt ook een kademuur over een lengte van 1000 meter aangelegd voor binnenvaartschepen. Daarnaast wordt een steiger van 350 meter met 4 aanlegplaatsen gerealiseerd, vinden bagger- en grondwerkzaamheden plaats en worden er oever- en bodembeschermingen uitgevoerd. Voor al deze werkzaamheden zijn de benodigde vergunningen verkregen. 

HES start met de bouwwerkzaamheden zodra de benodigde vergunningsprocedures ijn afgerond. De verwachting is dat dit in het derde kwartaal van 2018 zal zijn.