Start bouw

In het eerste kwartaal van 2018 is het Havenbedrijf Rotterdam gestart met de bouw van de kade. Naast een diepzeekademuur met een lengte van 1200 meter en een aansluiting op de bestaande kade, wordt ook een kademuur over een lengte van 1000 meter aangelegd voor binnenvaartschepen. Daarnaast wordt een steiger van 350 meter met 4 aanlegplaatsen gerealiseerd, vinden bagger- en grondwerkzaamheden plaats en worden er oever- en bodembeschermingen uitgevoerd. Het werk aan de nautische voorzieningen wordt, volgens planning, eind 2019 afgerond. 

HES is in november 2018 gestart met de bouwwerkzaamheden, nadat de benodigde vergunningsprocedures waren afgerond. Op het terrein van 27 hectare komen 54 tanks met een capaciteit van circa 1,3 miljoen m3. De tanks variëren in grootte van 5.000 tot 50.000 m3 en zijn geschikt om verschillende producten in op te slaan. Aan- en afvoer zal deels via pijpleidingen plaatsvinden, maar vooral via schepen. 

Luchtfoto april 2019