Agenda

 • Informatiebijeenkomst gemeenteraad Westvoorne

 • Presentatie Platform Hinder en Veiligheid

 • Publicatie notitie 'reikwijdte en detailniveau'

  (officiële start m.e.r. procedure)

  klik hier

 • Bewonersavond in Cultureel Centrum De Man

  Samen met het Havenbedrijf Rotterdam is er een bewonersavond georganiseerd. De presentatie kunt u hier terugvinden. In de eerste helft van 2017 zal er nog een bijeenkomst worden gehouden, dan vertellen wij u graag meer over de stand van zaken.

 • Uiterlijke datum afronding inspraakprocedure notitie 'reikwijdte en detailniveau'

 • Rondleiding HES Botlek Tank terminal (BTT)

  Rondleiding HES Botlek Tank terminal (BTT), 100% dochterdeelneming van HES International B.V.

 • Rondleiding HES Botlek Tank terminal (BTT)

  Rondleiding HES Botlek Tank terminal (BTT), 100% dochterdeelneming van HES International B.V.

 • Gezamenlijk persbericht HES International en Havenbedrijf Rotterdam

  HES International sluit meerjarig contract met BP en ontwikkelt tankterminal op de Maasvlakte bij Rotterdam

  Open het persbericht als PDF

 • Start Vergunningprocedure omgeving, natuur en bouw

 • Bewonersavond in Cultureel Centrum De Man

  Op 9 maart 2017 heeft er een 2e bewonersinformatieavond plaatsgevonden. De presentatie kunt u hier terugvinden.

 • Inspraakprocedure concept-vergunning

 • Documenten Aanvraag omgevingsvergunning en MER

  De vergunningaanvraag - milieu inclusief Milieu Effect Rapport voor de HES Hartel Tank Terminal is ingediend en wordt binnenkort door DCMR gepubliceerd. De aanvraag en MER is, inclusief alle bijlagen, ook hier te lezen en te downloaden.

 • Inspraakprocedure definitieve vergunning

 • Onderzoek mer commissie naar milieueffecten afgerond

  De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de HES Hartel Tank Terminal beoordeeld. Zij vindt dat er goede milieu-informatie beschikbaar is voor keuzes in de Omgevingsvergunning. Het persbericht is hier te lezen.

 • Start bouw door Havenbedrijf Rotterdam

  Vanaf het eerste kwartaal van 2018 start het Havenbedrijf Rotterdam met onder andere de bouw van de kade. Voor deze werkzaamheden zijn de benodigde vergunningen verkregen. HES start met de bouwwerkzaamheden wanneer de vergunningsprocedures zijn afgerond. De verwachting is dat dit in het derde kwartaal van 2018 zal zijn.

 • Publicatie ontwerpbeschikking

  De ontwerpbeschikkingen voor de bouw en milieu zijn gepubliceerd op www.overheid.nl en zijn tevens te vinden op onze website onder het kopje ‘Downloads

 • 3de Informatieavond

  Vanaf 9 mei 2018 ligt de ontwerpbeschikking ter inzage. Op dinsdag 22 mei 2018 is een derde informatieve bijeenkomst (Informatiemarkt) georganiseerd waarbij HES, Havenbedrijf en DCMR toelichting hebben gegeven op het project. 

 • Dag van de Bouw

  Nieuwsgierig geworden naar de vorderingen die in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam zijn gemaakt met de aanleg van de diepzee- en binnenvaartkade? Kom een kijkje nemen! Aannemer Boskalis neemt met het project deel aan de Dag van de Bouw op zaterdag 2 juni, van 10.00 tot 16.00 uur. Je kunt hier meer informatie lezen.

 • Publicatie vergunning

  De definitieve vergunningen zijn gepubliceerd op www.overheid.nl en zijn tevens te vinden op onze website onder het kopje 'Downloads'. Op 30 augustus zijn deze vergunningen onherroepelijk geworden.

   

 • Forse stappen in ontwikkeling HES Hartel Tank Terminal

  Er zijn de afgelopen maanden forse stappen gemaakt in de ontwikkeling van de HES Hartel Tank Terminal, een project van HES International. De milieu-, bouw- (officieel Wabo-) en lozingsvergunning om een 1,3 miljoen m3 tank terminal te ontwikkelen voor de op- en overslag van clean petroleum producten en biobrandstoffen in de haven van Rotterdam, zijn onherroepelijk. Het toekennen van deze benodigde vergunningen betekende een forse stap voorwaarts in het ontwikkelen van deze “state of the art” tankopslag terminal. Ook zijn de contracten voor bouw van de terminal getekend, is de constructie begonnen en is de project financiering afgerond en beschikbaar gesteld. Lees verder en bekijk de foto.

 • Ingebruikname terminal