Agenda

 • Informatiebijeenkomst gemeenteraad Westvoorne

 • Presentatie Platform Hinder en Veiligheid

 • Publicatie notitie 'reikwijdte en detailniveau'

  (officiële start m.e.r. procedure)

  klik hier

 • Bewonersavond in Cultureel Centrum De Man

  Samen met het Havenbedrijf Rotterdam is er een bewonersavond georganiseerd. De presentatie kunt u hier terugvinden. In de eerste helft van 2017 zal er nog een bijeenkomst worden gehouden, dan vertellen wij u graag meer over de stand van zaken.

 • Uiterlijke datum afronding inspraakprocedure notitie 'reikwijdte en detailniveau'

 • Rondleiding HES Botlek Tank terminal (BTT)

  Rondleiding HES Botlek Tank terminal (BTT), 100% dochterdeelneming van HES International B.V.

 • Rondleiding HES Botlek Tank terminal (BTT)

  Rondleiding HES Botlek Tank terminal (BTT), 100% dochterdeelneming van HES International B.V.

 • Gezamenlijk persbericht HES International en Havenbedrijf Rotterdam

  HES International sluit meerjarig contract met BP en ontwikkelt tankterminal op de Maasvlakte bij Rotterdam

  Open het persbericht als PDF

 • Start Vergunningprocedure omgeving, natuur en bouw

 • Bewonersavond in Cultureel Centrum De Man

  Op 9 maart 2017 heeft er een 2e bewonersinformatieavond plaatsgevonden. De presentatie kunt u hier terugvinden.

 • Inspraakprocedure concept-vergunning

 • Documenten Aanvraag omgevingsvergunning en MER

  De vergunningaanvraag - milieu inclusief Milieu Effect Rapport voor de HES Hartel Tank Terminal is ingediend en wordt binnenkort door DCMR gepubliceerd. De aanvraag en MER is, inclusief alle bijlagen, ook hier te lezen en te downloaden.

 • Inspraakprocedure definitieve vergunning

 • Onderzoek mer commissie naar milieueffecten afgerond

  De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de HES Hartel Tank Terminal beoordeeld. Zij vindt dat er goede milieu-informatie beschikbaar is voor keuzes in de Omgevingsvergunning. Het persbericht is hier te lezen.

 • Start bouw

  Vanaf het eerste kwartaal van 2018 start het Havenbedrijf Rotterdam met onder andere de bouw van de kade. Voor deze werkzaamheden zijn de benodigde vergunningen verkregen. HES start met de bouwwerkzaamheden wanneer de vergunningsprocedures zijn afgerond. De verwachting is dat dit in het tweede kwartaal van 2018 zal zijn.

 • Ingebruikname terminal