Veiligheid & Preventie

Het gehele ontwerp van de terminal en de keuzes die daarbij zijn gemaakt, zijn gericht op het bouwen van een zo veilig mogelijke terminal.

  • De terminal voldoet aan de nieuwste richtlijnen (PGS29) en maakt tenminste gebruik van de Best Beschikbare Techniek (BTT).
  • De terminal valt onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). Dit houdt in dat er strengere regelgeving en handhaving is met betrekking tot brandbescherming en bestrijding.
  • In het zeer onwaarschijnlijke geval dat er toch iets aan de hand is, beschikken we over een gedegen noodplan en calamiteitenprocedure. Ook zullen er regelmatig oefeningen plaatsvinden zodat de plannen en informatie up to date blijft.