Over HSSE

HES International B.V. heeft veel ervaring met natte bulk terminals en beschikt over de kennis om een hoogwaardige en veilige terminal te bouwen.

De terminal wordt gebouwd conform de nieuwste wetgeving en richtlijnen (waaronder PGS 29) en voldoet daarmee aan de hoogste standaard op het gebied van milieu en veiligheid.  

Om te kunnen starten met de bouw is toestemming vereist van de overheid. Hiervoor dienen een aantal procedures te worden doorlopen, waaronder een milieueffectrapportage (MER) en een aanvraagprocedure voor de omgevingsvergunning milieu en omgevingsvergunning bouw.

Binnen deze procedures vindt een beoordeling plaats van de toekomstige bouw- en bedrijfsactiviteiten. Hierbij wordt door deskundigen vastgesteld in hoeverre deze activiteiten invloed hebben op het milieu en de veiligheid en mogelijk hinder kunnen veroorzaken in de directe omgeving. Verder wordt vastgesteld of het redelijke gedaan wordt om mogelijke negatieve effecten te beperken.
Als vast onderdeel van de procedure bestaat de mogelijkheid voor direct betrokkenen om invloed uit te oefenen op het eindresultaat door middel van inspraakrondes.

In de operationele fase en tijdens de bouw wordt gebruik gemaakt van standaarden,  procedures en instructies die een veilige uitvoering van de werkzaamheden borgen. HES International B.V. hanteert hierbij de nieuwste inzichten en maakt gebruik van de praktische ervaring die is opgedaan bij andere vergelijkbare terminals.