Downloads

De vergunningaanvraag - milieu inclusief Milieu Effect Rapport voor de HES Hartel Tank Terminal is ingediend en door DCMR gepubliceerd. De aanvraag en MER is, inclusief alle bijlagen, ook hier te lezen en te downloaden. Tevens zijn hier de vergunningen te lezen en te downloaden.