Downloads

De vergunningaanvraag - milieu inclusief Milieu Effect Rapport voor de HES Hartel Tank Terminal is ingediend en door DCMR gepubliceerd. De aanvraag en MER is, inclusief alle bijlagen, ook hier te lezen en te downloaden. Tevens is hier de publicatie van de ontwerpbeschikking te lezen en te downloaden.