Op het terrein van 27 hectare komen 54 tanks met een capaciteit van 1,3 miljoen m3. De tanks variëren in grootte van 5.000 tot 50.000 m3 en zijn geschikt om verschillende producten in op te slaan. Aan- en afvoer zal deels via pijpleidingen plaatsvinden, maar vooral via schepen. Aan de kade met zes ligplaatsen kunnen zeeschepen afmeren tot aan VLCC’s (Very Large Crude Carriers) met een diepgang van 21 meter. In de Hudsonhaven komen negen aanlegplaatsen voor de binnenvaart. In het vierde kwartaal van 2018 zijn de eerste aannemers gestart met de grondwerkzaamheden en de civiele werkzaamheden. De bouw van de tanks en bijbehorende leidingen zullen worden uitgevoerd door een consortium van aannemers. In totaal zijn een tiental partijen geselecteerd, van engineering tot aannemers en leveranciers van materialen, om mee te bouwen aan de meest moderne en veilige tankterminal van Nederland. De verwachting is dat de terminal in het derde kwartaal van 2021 operationeel zal zijn.

Het Havenbedrijf Rotterdam is reeds in januari 2018 gestart met bouwwerkzaamheden en deze liggen keurig op schema. Naast een diepzeekademuur met een lengte van 1200 meter, wordt ook een haven voor binnenvaartschepen aangelegd met een totale lengte van 1000 meter, met in het midden een steiger van 350 meter. Tegelijkertijd vinden bagger- en grondwerkzaamheden plaats en worden er oever- en bodembeschermingen uitgevoerd. Het werk aan de nautische voorzieningen wordt, volgens planning, eind 2019 afgerond. Energieconcern BP - eigenaar van een raffinaderij in Rotterdam - heeft zich gecommitteerd aan het project, inclusief plannen voor pijpleidingverbindingen tussen deze raffinaderij en de terminal.
Via het HES Hartel Tank Terminal LinkedIn account worden regelmatig updates gepost over de bouw.

Laatste updates

22 van de in totaal 54 tanks in aanbouw

22 van de in totaal 54 tanks zijn op dit moment in aanbouw en aan de resterende tankfundaties wordt de laatste hand gelegd. Ook is men druk bezig met het plaatsen van de ondergrondse bluswaterleidingen en dat is niet alles wat er ondergronds gebeurt! De pijplijnverbinding naar de naastgelegen raffinaderij wordt ook al binnenkort opgeleverd. Daarnaast zijn de afgelopen drie maanden de benodigde 40.000 m2 aan damwanden geplaatst en staan ze in de startblokken voor de werkzaamheden mbt de piping. Een mooi staaltje teamwork!

2020 here we come!

Throughout 2019, important steps in developing our brand new tank terminal have been made. Together with a consortium of contractors we look forward to further developing our terminal in the safest way. Around ten companies, from engineering companies to suppliers of building materials, will construct one of the most modern and safe liquid bulk storage terminals in the Netherlands. The new tank terminal will be the first terminal in the Netherlands that will be built according to the latest PGS 29 regulations for tank storage, meaning that the terminal will meet very high safety and environmental standards.

Kades opgeleverd door Havenbedrijf Rotterdam

Er zijn de afgelopen maanden forse stappen gemaakt in de ontwikkeling van de HES Hartel Tank Terminal, een project van HES International. De bouw van de tanks met een gezamenlijke capaciteit van 1,3 miljoen M3 en de bijbehorende leidingen is in volle gang. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de werkzaamheden aan de nautische voorzieningen afgerond en vandaag officieel overgedragen aan HES, een mijlpaal in het project! Lees hier verder.

Construction works in full swing

Construction works on the 54 tanks are in full swing, the pipeline connection to the nearby refinery is nearly finished, and last but not least Port of Rotterdam will complete works on the maritime facilities at the end of 2019. These works consist of a 1,200 metre long deep-sea quay wall, a 1,000 metre-long quay wall for inland barges, together with a 350 metre long jetty.

4 boorstrengen met lengte van bijna 1km gebundeld

Vier individuele 16” boorstrengen met een lengte van ca. 970m1 zijn gebundeld tot één streng. Op 4 oktober is deze leidingbundel ingetrokken middels een HDD. Een precies karwei wat door onze vakmensen in uitdagende weersomstandigheden uitgevoerd is. Voordat deze boring ingetrokken werd zijn reeds twee boringen gerealiseerd, de HDPE315 en de stalen 24” leiding zijn ingetrokken onder het Hartelkanaal.

A big compliment to all working on our construction site!

A big compliment to all working on our construction site! Together with our construction partners Visser & Smit Hanab, IvensCegelec Fire Solutions and Ballast Nedam Industriebouw B.V. we have achieved 100,000 hours working without a lost time injury. The hours accumulated demonstrates the continued commitment of all to QEHS onsite. Sometimes it can be a challenging environment, like the past few days with a  temperature above 30 degrees.
A well-deserved ice cream is a small sign of gratitude to all!