Luchtemissie

De volgende maatregelen worden getroffen om de emissie van vluchtige stoffen naar de buitenlucht te minimaliseren:

  • Vluchtige producten worden uitsluitend in tanks met drijvende daken opgeslagen waardoor de emissie van de vluchtige stoffen tot een minimum wordt gereduceerd.
  • Damp, die vrijkomt bij het vullen van schepen en volledige lege tanks met vluchtige producten wordt verwerkt in een luchtbehandelingsinstallatie.
  • De luchtbehandelingsinstallatie bestaat uit twee stappen:
    1. Terugwinning dampen.
    2. Thermische behandeling van de gereinigde lucht uit stap 1.
  • De terminal biedt aan de binnenvaartkade walstroom aan.