Geluid

Door toepassing van de nieuwste techniek en middels aanvullende maatregelen zal de emissie van geluid tenminste gereduceerd worden tot een niveau die ruim binnen de vastgestelde geluidsruimte blijft.

  • Bij de inrichting van de terminal is rekening gehouden met geluidsbronnen. Deze zijn aan de noordzijde van de terminal geplaatst. Door de configuratie van de opslagtanks wordt het scheepsgeluid afgeschermd.
  • De terminal biedt aan de binnenvaartkade walstroom aan waardoor de geluidsemissie van draaiende scheepsmotoren, nodig voor het opwekken van de elektriciteit, gereduceerd wordt.
  • Er is geen transport door treinen of intensief vrachtverkeer.